سفارش تبلیغ
صبا

طلبگی و دنیای عشق

طلبگی و .. , • نظر

تو قسمت قبل سوال شده بود که خوب اگر اثر سماع اثر وضعی خودش رو بزاره چه فرقی با ا ستماع داره

جواب اینکه :

خداوند اسبابی رو قرار داده  که به واسطه اون سبب مثل همین اثر وضعی  کار انجام میشه

خیلی از کار های ما گاهی وقتی ضرر سه جانبه داره!

بر فرض، خوردن شراب که حرام هست هم

1) ضرر جسمی داره که برای بدن مضر

2)اثر وضعی در روح انسان داره که ادمی رو از انسانیت دور می کنه

3)و سوم هم اینکه در دار اخرت عقوبت داره و شما یه نتیجه کار در انجا می بینید.

حال اینکه فرق سماع با استماع در چیست؟

 اثر وضعی موسیقی در سماع کمتر از استماع و فرق دیگرشم اینه که در استماع عقوبت هست و در سماع نه

این اثر سماع هم بر می گرده به همون اسبابی که خداوند تعیین کرده

میشه اینطور مثال زد که در ظرفی سم ریخته شده و شما نمی دونستی

و وقتی می خورید اثر خودش رو می گذاره!

 


اثر گذاری موسیقی!

حضرت علی جوانی را دیدند که اشعار هرزه می خواندندفرمودند:چرا وجودت را،دفتر وجودترا با این هرزه ها پر می کنی

گوش کردن یا حتی به گوش رسیدن سخن بدون ارده  که سماع است اثر دارد . ذات ما نوار می گیرد ولو سماع باشد و استماع نباشد.

یک آخوند در جایی گیر افتاد آنها هم باآلات می نواختند.این هم می گفت: خدایا تو گواهی که سماع است نه استماع.

دیگر نمی داند که در اثر فرقی ندارد. اگر چه گناه نداشته باشد ولی اثر وضعی خودش را م گذارد.

در شرع مقدس می گویند در «گوش کودک خردسال اذان بگویید چون اثر دارد» . این یک نور گرفت و اثرش در او هست.

صد و ده اشاره استاد حسن زاده