بسم الله الرحمن الرحیم
آیت الله قاضی شاگردانش را بدون التزام به حدیث عنوان بصری نمی پذیرفت و توصیه می کرد که حدیث  «
عنوان بصری را بنویسد و بدان عمل کنید و همراه خود داشته باشید و هفته ای یکی دو بار انرا عمل کنید»

گفتم ای ابا عبد الله مرا سفارشی کن!
فرمود: تو را به نه چیز سفارش می کنم، چرا که سفارش من برای اراده کنندگان به سوی خداست و از خداوند می خواهم تو را در عمل به اینها توفیق بدهد
سه مورد آن در مورد ریاضت  (تربیت) نفس است ؛ و سه تای ان درباره حلم (بردباری)؛ و سه مورد دیگر درباره ی دانش است.
پس این ها را حفظ کن مبادا در عمل به آنها سستی نمایی!
انگاه حضرت فرمود: اما چیز هایی که درباره ی تربیت نفس است:
1-مبادا چیزیبخوری که بدان  اشتها نداری،چرا که حماقت و نادانی را به بار می آورد.
2) تا گرسنه نشدی چیزی نخور
3-هر وقت خواستی چیزی بخوری با نام خدا شروع کن و ازحلال بخور و به یاد داشته باش که پیامبر فرموده : هیچ گاه آدمی ظرفی بدتر از شکمش پر نکرده!
پس اگر به خوردن ناچار شدی یک سوم شکم را برای طعام یک سوم برای اب و یک سوم دیگر را برای نفس قرار ده.

ان سه  چیزی که درباره حلم : 
1)اگر کسی به تو بگوید یک کلمه بگویی ده برابر می شنوی بگو اگر ده کلمه بگویی یک کلمه هم نمی شنوی
2)اگر کسی تو را دشنام داد بگو اگر در گفته ات صادقی خداوند ممرا بیامرزد و گرنه  تو را بیامرزد
3)اگر کسی تو را تهدید به چیز ناخوشایندی کرد تو او را به نصیحت و مراعات حالش مژده بده.
و اما ان سه چیزی که در باره دانش است: 
1)انچه نمی دانی از علما بپرس بپرهیز از اینکه سوالت موجب اذیت شود و یا برای امتحان باشد
2)بر اساس خود رایی عملی انجام مده و در کارهایی که زمینه احتیاط دارد احتیاط کن
3)از فتوا دادن بپرهیز همانطور که از شیر درنده می گریزی و گردن خود را پلی برای عبور مردم قرار مده

   

 

برچسب ها : طلبگی و ..  , 
      

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان بصری پیرمردی که نود و چهارسال از عمرش می گذرد وقتی فهمیدند امام صادق (ع) به مدینه امدند

نزد ایشان برای علم آموزی رفتند و امام ایشان را به شاگردشان که قبل هم از او علم می اموخت ارجاع داد.

بعد از مداومت بسیار با محبتی که به امام داشتند دوباره راهی منزل ایشان شدند

امام از اوپرسید؟چه می خواهی و او طالب علم بود.

امام فرمودند :همانا علم نوری است که خداوند در دل هر کس بخواهد قرار می دهد  پس اگر علم می خواهی

اول در نفس و جان خود حقیقت عبودیت را بطلب و علم را با عمل کردن به ان طالب شو و از خدا طلب فهم کن تا تو را بفهماند.

گفتم :حقیقت عبودیت چیست؟

فرمودند :سه چیز است

1-                                                                                                                       1-عبد برای خودش در آنچه خدا به وی سپرده ملکیتی نبیند چرا که بندگان ملکی ندارند و همه ی اموال را مال خدا می بینند و هر جا خدا امر نموده مصرف می کنن.

(پس اگر بنده باری خودش از انچیزی که خدا به او داده است ملکیتی نبیند انفاق کردن برای او اسان می شود)

2- بنده برای خودش تدبیر و اندیشه ای ندارد

(و هر گاه تدبیر خود را به مدبرش یعنی خداوند واگذارد مصایب دنیا برای او سهل و راحت می شود)

3- تمام اشتغالات بنده در چیزی است که خدا بدان امر و نهی فرموده.

 ( و زمانی که بنده به انچه خداوند امر و نهی نموده اشتغال ورزد دیگر برای خود نمایی و فخر فروشی به مردم فراغتی پیدا نمی کند.)

چون خداوند بنده را به این سه خصلت گرامی داشت ،دنیا و ابلیس و مردم در نظرش بی مقدار می گردند و

به خاطر زیاده طلبی و فخر فروشی به دنبال دنیا نمی رود و انچه نزد نردم از عزت و بزرگی است طلب نمی کند پس این اولین درجه تقوی است.

 

 

برچسب ها : طلبگی و ..  , 
      

اسم اعظم؟

عارف بسطامی در جواب شخصی که از او پرسید اسم اعظم کدام است؟

گفت: تو اسم اصغر به من بنمای تا من اسم اعظم به تو نمایم ،آن شخص حیران شد،

پس بدو گفت:همه ی اسمای حق عظیم اند.

از حضرت امام جعفر صادق پرسیدند:از مهمترین نام اسم اعظم  حضرت فرمود او را در حوض اب سرد برو

او در ان اب رفت و هر چه خواست بیرون اید فرمود منعش کردند، تا گفت, یا الله اغیثنی ، فرمود :این اسم اعظم است!

پس اسم اعظم به حالت خود انسان ربط دارد.

__________________________________________________________

 

هدف آفرینش

قال الله عز و جل فی حدیث القدسی

کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف و خلقت الخلق لکی اعرف

پروردگار متعال در حدیث قدسی:

«من گنج پنهانی بودم دوست داشتم شناخته شوم ،خلایق را آفریدم تا شناخته شوم. »  تفسیر نمونه ،ج22،ص394

شناخت ذات الهی سر چشمه تمام کمالات است و این مهم ترین وظیفه انسان هاست.

تا بدین بسان خود را با این صفات والای خداوندی تطبیق کنند و پرتوی از آن را در وجود خویش فراهم سازند

به اخلاق خداوندی آراسته شده و تکامل یابند.

 

برچسب ها : طلبگی و ..  , 
      


پیامهای عمومی ارسال شده

+ چشم بد دور، عمرتان بسیار کس نبیند ملالتان آقا! ما نمردیم خون دل بخوری تخت باشد خیالتان آقا! ..... ادامه شعر در وبلاگ

+ چشم بد دور، عمرتان بسیار کس نبیند ملالتان آقا! ما نمردیم خون دل بخوری تخت باشد خیالتان آقا! ..... ادامه شعر در وبلاگ


[Designed By Ashoora.ir    مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ ]