سفارش تبلیغ
صبا

طلبگی و دنیای عشق

                                       

                                                                                                                                                  

طلبه ای که در مضیقه ی مالی قرار گرفته بود پیش من آمد و بعد از بیان مشکلاتش فهمیدم او باید متوسّل به علی ابن موسی الرضا(ع) بشود لذا به او گفتم: به مشهد زیارت امام رضا(ع) برود بعد از مدتی او از سفر بازگشت و به دیدن من آمد از او سؤال کردم در این سفر اتّفاق خاصی نیفتاد و چیزی ندیدی و یا اینکه چیزی در قلب تو ملهم نشد؟ گفت: خودم چیزی ندیدم امّا عدّه ای زائر که از اطراف لرستان به مشهد آمده بودند کنار ضریح مطهّر مشغول خواندن زیارتنامه بودند کسی با صدای بلند می خواند و همه تکرار می کردند شخصی کنار آنها ایستاده بود و به یک نقطه ی حرم خیره شده بود مجذوب او شدم به پیش او رفتم حال عجیبی داشت مدتی که گذشت دیدم این آقا زیرلب به طرف آن نقطه که خیره شده بود میگوید: آقا جان شما بفرمایید بنشینید خسته میشوید! به او گفتم با کی حرف میزنی؟ گفت: با امام رضا(ع)! مگر نمی بینی کنار ضریح ایستاده و کسانی که وارد حرم میشوند یک دستی بر سر آنها می کشد.


از قول یکی از علما:
یکی از آقایان می گفت: از آقا پرسیدم اولین مکاشفه ای که برای شما رخ داد کجا و چگونه بود؟ ایشان فرمود: در حرم حضرت رضا علیه السّلام بودم از آقا خواستم چیزی را در این مسیر ( یعنی مسیر لقاء و ملاقات با اولیاءالله را)، صدایی آمد که هنوز اوضاع درون گل آلود است، تصفیه و مراقبت بیشتر می خواهد. این مکاشفه مثل مکاشفه مرحوم حاج ملا محمد اشرفی مازندرانی است که توسط فردی از امام رضا علیه السّلام مقامات عرفانی را خواسته بود به واسطه می گویند: به ملا محمد اشرفی بگو:
     آیینه شو جمال پری طلعتان طلب               جاروب کن خانه سپس میهمان طلب
تا کسی دو مرتبه زاییده نشود و از این عادت متعارف طبیعت و اوضاع و برنامه عادی مردم خاکی بیرون نیاید با ملکوت عالم آشنا نگردد. عیسای مسیح می فرماید:« لَنْ یَلِج مَلَکُوتَ السَّموات مَنْ لَمْ یُولَد مَرَّتَین» به ملکوت آسمانها نرسد آنکه دوبار متولد نشده باشد.

باید از عادات حیوانی خروج کرد و ماه رمضان نیز این فرصت را محیا کرده است ..

و حال نوبت ماست ..؟! که چگونه از این فرصت ها استفاده کنیم.