اوناهاش!
داری کجا رو نیگا می کنی؟
اونو می گم ماه.. نه سرانگشت من !

معلومه کجایی؟
حکایت ما مثلا بعضی بچه مذهبیا (اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا)شده همون کسی که سر انگشت می بینه نه ماه
حال خدا کنه واقعا ماهو نبینه
اما بعضیا نمی خوان ماه ببینن
منتظری ببینی که چی میگم؟
از حرف های حدادیان گرفته تا حاج اقای انصاریان
انگاری خیلیا منتظرت تا یه
تق به توق بخوره و..
بابا بصیرتی گفتن ..ولایتی گفتن
پیروی گفتن
اخوی یا برو اون ریشتو بزن  و ادا در نیارکه حرفاتو به پای دین ننویسن!
یا خواهر ادا اصول مذهبیا رو در نیار!
بابام همیشه می گن اسلام به عمله
نه تظاهر...

تظاهر

و چقدر ما شدیم دچار این تظاهر...