به نام خدایی که همیشه و همه جا با ماست و ما غافل از او...

این روزها دل ها و چشم ها غمناکند

غمی عجیب  خبر ها و رسانه ها را دنبال می کند

فاجعه ی منا...

تصاویر جان باختگان و  توصیف بازماندگان جان ها را   به اتش می کشد..

خدایا به بازماندهاشون صبر جمیل اعطا بفرما...

علی الخصوص خانواده و مادر گرامی  استاد محسن حاجی حسنی...دعاشون کنید.

ما فقط با دیدن تصاویر اشک هامون جاریه...جوون های پاک و مومن و مانوس با قرآن...

عجب صبری خدا دارد..

 

دولتمردان عزتمان کجاس؟

هیچ حرف قاطع و برخورد قاطعی از دولتیا دیده نشده...

شماها نماینده ملتید

ما خواستار عزت و سر بلندی هستیم

نه سر بزیری و خاری

 خدا رهبرمون رو حفظ کنه 

وقتی لب به سخن می گشایند دل آرام می گیره..

جز برخورد و سخنان قاطع رهبر...هنوز هیچ مسئولی صداش در نیومده

 

 

بی توجهی های نظاممی های سعودی به مصدومین..

تاخیر در رسیدگی..بی احترامی..

چگونه تاب بیاوریم..چگونه؟

اللهم عجل لولیک الفرج