سفارش تبلیغ
صبا ویژن

طلبگی و دنیای عشق

نظر

امروز سالروز ازدواج حضرت زهرا و حضرت علی علیه السلام بود
خیلی از ماها عادت کردیم تو جشن ها و شادی ها که میشه بریم هیات ها و خلاصه جشن و سرور و شیرینی و شکلات... یه کم هم میشینیم پای سخنرانی..
اما تو زندگی هامون ..تو برخوردامون تو دوستی ها .. تو رابطه ها..تو همسرداری ..تو بچه داریمون.. تو تک تک لحظه های زندگی ما چقدر الگو پذیری وجود داره؟

                                        
اصلا زحمت میدیم به خودمون یه  هراز گاهی هم یه نگاهی به زندگی نامه و سیره ی ائمه  بندازیم؟
من جوابشو میدم بهتون.جوابش دو حرفه:نه!!!!!!!!!!!!!!!!
زهرا محبوبه ی عالم..سرور دو جهان..نور چشم مصفی و روشنی بخش خانه علی
شب ازدواج ایشون  حتی از تنها لباس نویی که بر تن داشت گذشت
از مهریه ی ناچیزیشون گرفته تا وسایل خونه ...ساده و بی آلایش
اما  چه کسی سادگی زهرا را همسرداری زهرا رو  فرزند داری زهرا رو تو رفتار ها
می بینه؟
زهرا حتی حیا می کرد تا از علی چیزی بخواهد.. چرا که سفارش پدرش بود مبادا از همسرت چیزی بخواهی که نتواند تهیه کند و شرمنده شود

اما چه شد که پرده ها را دریدیم و ارزش های زهرا رابی ارزش!!!!
چه شد که مردان دیگر علوی نبودند و کم کم غیرت به تعصب و بدبینی تغییر نام داد؟
چه شد که اطاعت پذیری زنان که خدا و پیامبر به ان دستور داده بودند تبدیل شد به استقلال زنان؟!!!
مگر زهرا محبوبه خدا نبود؟مگر او نبود که به علی می فرمود هر چه تو بخواهی علی جان؟ راضی نشدیم به رضای فاطمه...شعار ها سر دادیم.. حرمت ها شکستیم.. و خانواده ها گسستیم .. فاصله گرفتیم و از آنها که الگو و سرور و راهنمای ما بودند فاصله گرفتیم
اندکی تا مل...  انها امدند تا ما در این سیاهی ها در این ظلمت  چراغی باشند تا راه گم نکنیم
اما گم شده ایم از نور فاصله گرفتیم و این شد  که به اینجا رسیدیم..
از فاطمه اکتفا به نامش نکنید..
                                      الهی ،به فاطمه و ابوها و بعلها و بنو ها .. اجعل بصیره فی دینی
                       خدایا به حق فاطمه و پدرش و همسرش و پسرانش  بصیرت در دین را برایمان قرار ده