سفارش تبلیغ
صبا ویژن

طلبگی و دنیای عشق

فاطمیه , • نظر

فقط یک نگاه دیگر...
می دانم این دنیا حتی ارزش یک لحظه ماندن هم ندارد
می دانم این دنیا با مردمش آنقدر دل خونت کرده اند
که حتی نمی خواهی  یک بار دیگر چشمانت را باز کنی
و نگاهت به آن بیافتد
اگر تو چشمانت را باز نکنی
.....
آه نگاه دلت به سمت علی بر می گردد
هم او که فقط به بهانه ی او تا به حال مانده ای
اگر چشمانت را باز نکنی
فاطمه((س))
اگر چشمانت را باز نکنی علی هم از این دنیا رخت خواهد بست
ببین چگونه صدایت می کند
چگونه نگاهت می کند
فقط یک  نگاه دیگر
و به اذن الهی
چشمانت باز شد در روبروی چشمان علی
آه  ..همین یک نگاه کافیست برای تمام عمر علی.

                                                   

                                                            خدایا ..خدای بی نیاز فاطمه (س)

                           بحق فاطمه(س) و پدرش(ص) و همسرش(ع) و پسرانش(علیهم السلام) در این دنیای تاریک دست ما را

                                                         از دامان  اهل بیت به خاطر گناهانمان قطع مکن

                                              و درود فرست بر آنان به اندازه و عدد تمای آن چیزی که تو به آن علم داری

                                      و در فرج مولایمان  تعجیل فرما و نائب بر حقش (حضرت آیت ا.. خامنه ای)  را حفظ فرما                                                                            پروردگار مهربان.