سفارش تبلیغ
صبا ویژن

طلبگی و دنیای عشق

نظر

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست

آه! دل تنگ شدن عادت بی حوصله هاست

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب

در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست...